top of page

Wat is KRAGT training?

Kind Relatie Anderen Globe Toekomst

KRAGT Training is een krachtige groepstraining voor kinderen vanaf 7 jaar t/m de puberleeftijd. De training geeft kinderen inzicht in het sociaal handelen. Je kind leert zichzelf beter kennen, waardoor ook het contact met anderen verbetert. Dit vergroot de weerbaarheid, sociale vaardigheid en het zelfbewustzijn. Je kind krijgt hierdoor meer zelfvertrouwen.

De KRAGT training is er voor  kinderen die:

  • last van faalangst hebben

  • zich onbegrepen voelen

  • (hoog) gevoelig zijn

  • onzeker zijn

  • weerbaarder willen worden

  • gepest worden of zelf pesten

  • veel (negatieve) aandacht vragen

  • moeilijk aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten

  • moeite hebben om hun grens aan te geven

  • hun eigen kwaliteiten en talenten beter willen leren kennen.

Kragt logo wit_edited.png

Ieder kind is onderdeel van een groter geheel. Je kind maakt deel uit van verschillende systemen zoals gezin, familie, vrienden, school, sportteam, de wereld waarin we leven. Al deze systemen en ervaringen binnen deze systemen zijn verbonden met verleden, heden en de toekomst van je kind.

Tijdens de KRAGT training leert je kind hoe het zich voelt en gedraagt binnen die systemen. De plek en/of het gedrag van je kind kan per systeem verschillen. Bijvoorbeeld: thuis is je kind de oudste en meestal open en vrolijk, terwijl het in de klas misschien een van de jongsten is en introvert gedrag laat zien of zichzelf soms buiten de groep plaatst.

 

We laten je kind zien wat de keuzes zijn met betrekking tot loyaliteit in het gezin en de groep: erbij horen, (soms ten koste van jezelf) tegenover de andere keuze; dicht bij jezelf blijven, waardoor je jezelf mogelijk buiten de groep zou kunnen plaatsten. In de training komen onderwerpen aan de orde als: ‘Wat is de invloedsfeer van anderen op jou?’ ‘Hoe geef je je grenzen aan en hoe kun je er toch bij horen zonder jezelf te verliezen en trouw te blijven aan je eigen gevoel?’

Als kinderen zichzelf beter kennen en dit soort keuzes bewuster kunnen maken, hebben ze een sterke basis voor de verdere ontwikkeling. Je kind leert zijn eigen grenzen en die van anderen kennen en respecteren. Ook is er aandacht voor hoe je kunt omgaan met gevoeligheid of boosheid, faalangst en onzekerheid, hoe je goed voor jezelf en de ander zorgt! Je kind leert zijn eigen talenten en kwaliteiten beter kennen en gebruiken, waardoor het zelfvertrouwen en de eigenwaarde toenemen.

De KRAGT training is een multi-sensorische training. Door de grote diversiteit in dynamische oefeningen en (creatieve) werkvormen, wordt een verbinding gemaakt tussen hoofd, hart en handen

Kosten, wanneer en waar?

De KRAGT- training bestaat uit 5 lessen, de kosten zijn €150,-- per kind. De training wordt gegeven in groepsverband, in groepjes van maximaal zes kinderen. De kosten zijn inclusief materialen, eten en drinken. Indien je als ouders een speciale hulpvraag hebt dan kan er van te voren een intakegesprek plaats vinden. Achteraf houden we dan een evaluatie. De totale kosten bedragen dan €225,--. De kosten voor de training worden vooraf gefactureerd en dienen voor aanvang van de training betaald te zijn.

De eerst volgende reeks voor de training vindt plaats op woensdag 27 maart, 3, 10, 17 en 24 april.

Van 15.00 - 17.00uur. De training vindt plaats op De Oude Veiling 89A in Zwaag. 

Ben je geïnteresseerd in een training op maat, 1 op 1, op school, KDV, BSO, en/ of op een locatie naar keuze. Vraag dan naar de mogelijkheden.

bottom of page