top of page

Prikkelverwerking

Een onbalans en de manier van hoe prikkels verwerkt worden, kunnen ten grondslag liggen aan onverklaarbaar gedrag. 

Iedereen heeft een andere prikkeldrempel waarmee de prikkels door ons brein verwerkt wordt.

Bij een lage prikkeldrempel, is het lastig om prikkels buiten te houden en dringen prikkels te snel en te veel binnen in ons brein. Ons brein kan overprikkeld raken. 

 

Bij een hoge prikkeldrempel, is het lastig voor prikkels om binnen te dringen in ons brein en verwerkt te kunnen worden. Ons brein kan onderprikkeld raken.

Overprikkeling

Een vaak gehoorde term is overprikkeling. Kinderen raken overspoeld door de hoeveelheid prikkels om hen heen. Een goede balans in rust en de hoeveelheid prikkels is meer dan welkom. 

 

Kenmerken die vaak gezien worden bij overgevoeligheid zijn:

- frustraties

- woede aanvallen

- buikpijn

- hoofdpijn

- intens huilen

Onderprikkeling

Een minder gehoorde term maar daardoor zeker niet minder belangrijk is onderprikkeling. Er zijn bij onderprikkeling meer prikkels nodig om tot een actie over te kunnen gaan.

 

Kenmerken die vaak gezien worden bij onderprikkeling zijn:

- verveling

- veel stoten/ onhandig gedrag

- genieten van drukte

- frustratie

- woede aanvallen

 

Zintuigelijke prikkelverwerking

Als sensorisch integratie coach kijk, ik bij de kinderen die in mijn praktijk komen, ook of er voorafgaand aan getoond gedrag mogelijk een uitdaging ligt bij de prikkelverwerking.

 

De zintuigelijke prikkelverwerking ligt aan de basis van onze ontwikkeling. 

Voor een effect bij de coaching op langere termijn is het belangrijk om niet alleen op cognitief (denk) niveau te coachen maar is het mogelijk ook nodig om de zintuigelijke prikkelverwerking te stimuleren, activeren, kalmeren. 

Mocht er, vroeg in het traject, een vermoede zijn dat de prikkelverwerking mee kan spelen bij de hulpvraag dan zal ik vragen om een vragenlijst in te vullen. Vanuit hier gaan we dan op ontdekkingstocht op te kijken wat er helpend in jullie situatie is. 

Prikkelverwerking | Onderprikkeling | Overprikkeling | Kindercoaching | Kindercoach | gezinscoach

De kosten zijn:

Kennismaken                                                         gratis

Intake, tussen en eind gesprek                        € 57,50

Sessie                                                                       € 57,50

Observatie op school                                           € 87,50 

Overleg op school                                                 € 57,50

           

Kosten zijn vrijgesteld van BTW.

Het is mogelijk dat ik voor de coaching op een locatie van jullie keuze kom. Hiervoor breng ik reiskosten in rekening. Vraag naar de mogelijkheden. 

bottom of page